Đăng ký tên miền

CDC là đại lý chính thức của Directi Inc & Enom Inc tại Việt Nam được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN công nhận. Domain của bạn có thể quản lý bởi CDC, Directi, Enom Inc
Tên miền Việt Nam - Cấp 2

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
600.000 VNĐ/năm
480.000 VNĐ/năm

 Tên miền Việt Nam - Cấp 3
 
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
350.000 VNĐ/năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
200.000 VNĐ/năm
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
30.000 VNĐ/năm

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Enom
 
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
10 USD/năm
.info | .us | .biz
10.99 USD/năm
.com | .net | .org | .name
11.59 USD/năm
.eu
15 USD/năm
.tel
15.99 USD/năm
.com.co | .net.co | .nom.co
20 USD/năm
.mobi | .in
21 USD/năm
.asia
25.99 USD/năm
.pro
26 USD/năm
.me
28 USD/năm
.bz | .ws | .cc
30.99 USD/năm
.co
35 USD/năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
45 USD/năm
.tv
49.99 USD/năm
.jp
106 USD/năm

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Directi
 
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
9.5 USD/năm
.info | .us
9.99 USD/năm
.biz | .com | .net | .org | .name
10.59 USD/năm
.eu
10.99 USD/năm
.asia | .ws
15 USD/năm
.tel
15.99 USD/năm
.com.co | .net.co | .nom.co
17 USD/năm
.mobi
18.99 USD/năm
.bz
23 USD/năm
.cc | .me
29 USD/năm
.tv
32 USD/năm
.co
32.5 USD/năm

Xem bình luận

bình luận