Đại lý thiết kế website, hosting

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, CDC cần hợp tác mở đại lý chuyên về thiết kế website trọn gói và cộng tác viên phát triển kinh doanh trên khắp các tỉnh thành.
Những quy định đối với đại lý

Quyền lợi của đại lý thiết kế website:

 • Không cần đầu tư vốn mà lợi nhuận cao.
 • Được hưởng mức chiết khấu 20% - 25% tổng giá trị hợp đồng được ký kết.
 • Không chịu trách nhiệm về doanh số của công ty.
 • Không bị ràng buộc thời gian và không gian hoạt động.
 • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện cơ bản và nâng cao các kiến thức về website.
 • Được hỗ trợ về mặt kỹ thuật và mỹ thuật trong quá trình tiếp xúc và phục vụ khách hàng.
 • Được cung cấp bảng giá thiết kế website và các tài liệu kỹ thuật cần thiết khác.
Trách nhiệm của đại lý:
 • Giao dịch, tiếp xúc và ký kết các hợp đồng thiết kế website với khách hàng theo mẫu của CDC.
 • Thu thập các thông tin cần thiết của khác hàng để cung cấp cho CDC tiến hành thiết kế website.
 • Thông báo cho CDC các vấn đề nảy sinh về kỹ thuật, yêu cầu mới của khách hàng.
 • Đạt được chỉ tiêu 30.000.000 đồng tổng giá trị các hợp đồng trong một quý.
Điều kiện để trở thành đại lý thiết kế website của CDC
 • Có nhu cầu trở thành đại lý.
 • Có nguồn khách hàng.
 • Có tư cách pháp nhân Vd công ty, cửa hàng, trung tâm,...
Những quy định đối với cộng tác viên

Quyền lợi của công tác viên:
 • Được hưởng mức chiết khấu 10% - 20% tổng giá trị hợp đồng được ký kết.
 • Không chịu trách nhiệm về doanh số của công ty.
 • Được tự do quản lý thời gian, không gian hoạt động
 • Không bị ràng buộc về chỉ tiêu.
 • Không chịu trách nhiệm pháp lý.
Trách nhiệm của cộng tác viên:
 • Tìm kiếm và giới thiệu khách hàng cho CDC.
 • Hỗ trợ CDC trong việc thuyết phục khách hàng.
Điều kiện để trở thành cộng tác viên của CDC
 • Bất cứ cá nhân nào cũng có thể trở thành cộng tác viên của Hanoi CDC.

Xem bình luận

bình luận