Hosting chất lượng cao

Hosting Chất Lượng Cao là dịch vụ Web Hosting chuyên nghiệp chất lượng cao dành cho website Doanh nghiệp và các website thương mại điện tử.
Đặc Tính Server
Pro 1
Pro 2
Pro 3
Pro 4
Pro 5
Server đặt tại

Hệ điều hành

Linux
Dung lượng
500 MB
1 GB
1.5 GB
5 GB
10 GB
Băng thông
20 GB
70 GB
100 GB
150 GB
200 GB
Email
10
50
80
100
150
Subdomain
5
10
15
30
50
PHP5, GD2
MySQL 5
1
5
10
20
30
Hosting control panel
CPanel
CPanel
CPanel
CPanel
CPanel
Backup
Hàng tuần
Chi phí (VNĐ)
90.000
186.000
275.000
360.000
540.000
Đăng ký ít nhất
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng

Đặc Tính Server
Pro 1
Pro 2
Pro 3
Pro 4
Pro 5
Server đặt tại
Hệ điều hành Window

Dung lượng

500 MB
1 GB
1.5 GB
5 GB
10 GB
Băng thông
20 GB
70 GB
100 GB
150 GB
200 GB
Email
10
50
80
100
150
Subdomain
5
10
15
30
50
ASP/ASP.net 2.0 /3.5
Crystal Report
PHP5, GD2
MySQL 5
0
2
3
4
5
MSSQL 2005 /2008
1
2
3
4
5
Backup
Hàng tuần
Chi phí (VNĐ)
90.000
186.000 275.000 360.000 540.000
Đăng ký ít nhất
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng

Xem bình luận

bình luận

Các tin cũ hơn Trở lại