Hosting không giới hạn

Với hạ tầng mới là chạy trên Data Center đẳng cấp CDC mang lại đến quý khách 1 dịch vụ mới hosting giả rẻ mà quý khách từng mong muốn và phải đăng ký tại nước ngoài với thông số dung lượng lưu trữ và data transfer Không Giới Hạn.
Thông Tin

Linux Hosting

Windows Hosting
Server đặt tại
Dung lượng
Không giới hạn
Băng thông
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn 
Email POP3/webmail
10
10
FTP Account
1
1
ASP / ASP.net
-
ASP.net 2.0 /3.5
-
Số lượng MSSQL 2005
-
1
Số lượng MySQL 5.x/4.x
3
-
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
Hệ thống Backup
Không hỗ trợ backup
Tốc độ Hosting
Tốt
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7
Chi phí (VNĐ)
200.000 x 12 tháng 300.000 x 12 tháng

Xem bình luận

bình luận