Qui trình thiết kế website

Giai đoạn

Bên A: Khách hàng
 
Bên B: Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến CDC

Thời gian
(ngày)

I

Ký kết hợp đồng

 

- Hai bên thống nhất chức năng của website cũng như thỏa thuận những điều kiện khác nằm trong phạm vi và nhu cầu khả năng của hai bên.
- Thỏa thuận thời gian thực hiện, hình thức hợp tác, chi phí thực hiện.
- Ký kết hợp đồng.

 

Bên A cung cấp

Bên B triển khai

 

II

Thiết kế giao diện

3

- Mầu sắc chủ đạo:
- Logo, sologan:
- Đối tượng khách hàng chính chia theo khu vực địa lý, độ tuổi ...
- Số lượng ngôn ngữ của website.
- Danh mục chức năng cần có trong website.
- Các lưu ý, yêu cầu khác của bên A nếu có.
Dựng layout upload gửi bên A xem đánh giá, chỉnh sửa liên tục trong vòng 7 ngày nhằm đáp ứng yêu cầu của bên A về phần mỹ thuật để 2 bên thống nhất được giao diện của website.

III

Trình diễn bản dùng thử (demo)

3

- Kiểm tra đánh giá, xác nhận những vấn đề được và chưa được.
- Cung cấp một số dữ liệu để đưa lên website.
Viết mã lệnh vào giao diện mà hai bên đã thống nhất, upload bản dùng thử lên một địa chỉ tạm thời do bên B cung cấp để bên A kiểm tra.

IV

Tinh chỉnh, bổ xung.

1

Phối hợp với bên B xác nhận nghiệm thu những vấn đề hai bên đã thống nhất. Tinh chỉnh và bổ xung những phần còn thiếu hỗ trợ cập nhật thông tin.

V

Thanh lý hợp đồng, hỗ trợ quảng bá và bảo hành.

 

Cho biết những vướng mắc khó khăn trong quá trình quản trị website và marketing. - Hướng dẫn, bàn giao tài liệu sử dụng website để bên A tự đưa thông tin lên website của mình.
- Giải đáp những vấn đề liên quan đến cách thức vận hành và bảo hành những lỗi kỹ thuật phát sinh nếu có.
- Bàn giao website lên địa chỉ bên A yêu cầu bao gồm các thông tin:
  • Tài khoản quản lý domain+hosting trong trường hợp bên A thuê dịch vụ này của bên B.
  • Chuyển giao tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản trị.

Tổng thời gian dự kiến hoàn thành website động

7


* Qui trình trên áp dụng với các website qui mô vừa và nhỏ.
* Các website thương mại điện tử lớn chúng tôi sẽ lên qui trình thiết kế cụ thể chi tiết trong các bản đề án