Web hosting

Cung cấp dịch vụ Webhosting và máy chủ chuyên nghiệp với chất lượng quốc tế đảm bảo website hoạt động liên tục và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến 24/7/365. Server đặt tại USA & VN(FPT/VDC) kết nối Internet tốc độ cực nhanh.
Thông Tin
Cá Nhân
Cá Nhân ++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
Hệ điều hành Linux
Dung lượng
300 MB
600 MB
850 MB
1.1 GB
1.5 GB
3 GB
10 GB
Băng thông
5 GB
15 GB
20 GB
30 GB
50 GB
80 GB
150 GB
Email POP3/webmail
10
20
50
70
50
500
1.500
Subdomain
1
2
3
5
10
30
90
PHP5 , GD2
MySQL5
1
2
3
5
5
12
90
Backup
Hàng tuần
Chi phí
32.000
60.000
81.000 120.000 135.000 234.000 360.000
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng

Thông Tin
Cá Nhân
Cá Nhân ++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
Hệ điều hành
Window
Dung lượng
300 MB
600 MB
850 MB
1.1 GB
1.5 GB
3 GB
10 GB
Băng thông
5 GB
15 GB
20 GB
30 GB
50 GB
80 GB
150 GB
Email POP3/webmail
10
20
50
70
50
500
1.500
Subdomain
1
2
3
5
10
30
90
ASP / ASP.net / PHP
MSSQL 2005/2008
0
0
2
3
4
12
20
MySQL
1
1
2
3
4
12
20
Backup
Hàng tuần
Chi phí
32.000
60.000
81.000 120.000 135.000 234.000 360.000
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng

Xem bình luận

bình luận